Polish (Poland)English (United Kingdom)
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


Zacznij z nami !

Oferta naszej Szko?y dostosowana jest zarówno do pocz?tkuj?cych adeptów windsurfingu, jak równie? tych, którzy chc? poprawi? swoje dotychczas zdobyte umiej?tno?ci.

Wi?cej...

Praca dla instruktorw!

 

Zatrudnimy od zaraz instruktorów windsurfingu oraz kitesurfingu do naszej bazy w Juracie. CV prosimy przesy?a? na adres : biuro@prosurfing.pl

Wi?cej szczegó?ów udzielamy pod numerami : 603 54 78 23 lub 601 38 90 45

 

 

 

Poczta http://prosurfing.pl/roundcube/

Nasza szko?a

Dzia?amy od 1994 roku. Pierwsza baza znajdowa?a si? na Pó?wyspie Helskim na campingu Ekolaguna. Rozszerzaj?c nasz? dzia?alno?? w 1995 roku otworzyli?my dwie bazy.

Wi?cej...